Respecteer je medesporters!

Respecteer dus je zelf, je medesporters en respecteer de sport!

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Bijgevolg kan dit zich ook in onze club voordoen. Het is duidelijk: ongewenste intimiteiten, maar ook geweld, vandalisme, racisme, pesten en dergelijke meer worden niet getolereerd binnen onze club. Ook matchfixing, (party-) drugs en doping en kunnen we als niet-getolereerd gedrag aan deze lijst toevoegen. Voor meer details verwijzen we graag naar ons Huishoudelijk Reglement.

Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms’en) tot stalking en verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, bedreigingen, discriminatie, intimidatie, mishandeling, chantage, …

Grensoverschrijdend gedrag mag niet getolereerd worden en is strafbaar. Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal terecht kan:

  1. Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;
  2. Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;
  3. Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokken persoon op te starten.

Meldpunten

Melden kan steeds anoniem, zowel bij het aanspreekpunt in onze club, de overheid als bij Tennis Vlaanderen. De mogelijke meldpunten zijn:

TPC Duvels en de Vlaamse tennisfederatie nemen alle meldingen serieus en zullen deze steeds in alle discretie en objectiviteit. Bij delicate kwesties zoeken we samen naar de beste oplossing en worden er geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.