Aangifte sportongeval!

Als lid van TPC Duvels wordt je automatisch en verplicht aangesloten bij Tennis Vlaanderen. Een belangrijk argument voor deze aansluiting ligt in het feit dat de leden genieten van een bijkomende ongevallenverzekering. Die verzekering loopt vanaf de datum van je aansluiting tot en met 31 maart van het daarop volgende kalenderjaar. Bovendien is het belangrijk altijd te reserveren vooraleer je komt spelen teneinde jouw activiteit voor de verzekering te kunnen aantonen. Vergeet ook nooit om tijdig adreswijzigingen of veranderingen in jouw coördinaten (telefoon, email) aan het secretariaat door te geven (dominique@tpcduvels.be).

Hoe dient de ongevalsaangifte te gebeuren?

  • Het sportongeval dient binnen de 48 uur te worden aangegeven

  • De aangifte dient elektronisch door het secretariaat te worden ingediend bij Ethias. Hiervoor hebben we enkele gegevens nodig. Vul daarom zeker het onderstaande aangifteformulier in!

  • Ethias contacteert je per e – mail (heb geduld, kan enkele weken duren) en per brief (post) van zodra het dossier is opgemaakt. Zo bekom je o.m. jouw dossiernummer .

  • De verdere afhandeling (o.m. het overmaken van medische bewijsstukken) verloopt verder rechtstreeks tussen jou en Ethias, hetzij per email of per post.

  • TPC Duvels heeft geen inzage in jouw ongevallendossier. Voor vragen over deze procedure kan je terecht bij dominique@tpcduvels.be

Ongevalsaangifteformulier

Werkonbekwaam (ja/neen) *